โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

มูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน อำเภอแกลง เตรียมจัดงานระดมทุน

วิฑิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิฯ 
       วันนี้ มูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน อำเภอแกลง โดยนายวิฑิต ลาวัณย์เสถียร ได้นัดหมายคณะกรรมการมูลนิธิฯ จัดประชุมขึ้น ณ บริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด ถนนสุขุมวิท ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ตั้งต้นตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ของพื้นที่เขต ๒ อันประกอบไปด้วย อำเภอแกลง วังจันทร์ เขาชะเมา เป็นลำดับแรก และพื้นที่เขต ๑ เป็นลำดับถัดไป
  
       นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงทิศทางการระดมทุนประจำปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะจัดเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ขึ้นในราวเดือนมีนาคมนี้เป็นอย่างช้า โดยใช้สถานที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เทศบาลตำบลเมืองแกลงเช่นเดียวกับการจัดงานระดมทุนของมูลนิธิฯ ในปีที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป