โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

นายกฯ เทศบาลตำบลห้วยกะปิพร้อมคณะรุดศึกษา งานจัดการของเสียเมืองแกลง     วันนี้ (25 ม.ค.) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ จ.ชลบุรี ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานฯ เรื่องการจัดการขยะและของเสีย นำทีมโดยนายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ และพนักงานของเทศบาลฯ
เนื่องจากเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ไม่มีหลุมฝังกลบขยะเป็นของตนเอง ต้องทิ้งขยะร่วมกับหลุมขยะของเทศบาลเมืองบ้านบึง และประกอบกับเทศบาลตำบลห้วยกะปิเป็นเมืองท่องเที่ยว มีขยะจำนวนมาก จึงมีความพยายามที่จะหาวิธีการในการกำจัดขยะ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงเป็นอีกแหล่งความรู้หนึ่ง ที่เทศบาลตำบลห้วยกะปิมีความสนใจในวิธีการจัดการขยะของเมืองแกลง ที่มุ่งเน้นการการนำกลับมาใช้ใหม่ การจัดการที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับชุมชน และการใช้เครื่องมือสิ่งมีชีวิตและเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม จนสามารถเปลี่ยนจากของเสียให้กลับมาเป็นอาหารโดยผ่านกระบวนการบำรุงดินและน้ำให้สามารถเพาะปลูกพืชอาหารได้ในที่สุด 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป