โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

โมเดลจำลองศูนย์การเรียนรู้โลกร้อน รอบเจรจาที่ ๑.. คลอดสมใจ

หมู่องค์ประกอบสโมสรชาวแกลงและศูนย์การเรียนรู้
ในเนื้อที่ ๓.๕ ไร่ ณ ริมน้ำคลองประแส สนามกีฬาฯ
       พลันที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ประสานงานโดยคุณนงพัลค์ จั่นเจริญมายังเทศบาลตำบลเมืองแกลงว่า บริษ้ัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะพิจารณาสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ การลดโลกร้อนศูนย์ที่ ๓ ในโครงการโตโยต้าลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ให้กับเทศบาลตำบลเมืองแกลง ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา

       หลังจากนั้น เทศบาลฯ ได้ประสานงานกับส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่อยมา โดยนำคณะจากบริษัทป่าเหนือจำกัด ภายใต้การนำของอาจารย์จุลพร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาแนวคิดในการนำเสนองานดังกล่าวซึ่งยึดเอาความเป็นตัวตนทุก ๆ องคาพยพของความเป็นเมืองแกลงเป็นตัวตั้งในการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว ซึ่งได้นำคณะสำรวจสภาพบ้านเรือน ชีวิตความเป็นอยู่ พืชผล แม่น้ำ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองแกลงเรื่อยไปจนถึงบ้านปากน้ำประแส เมืองจันทบุรี เมืองระยองมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วกระทั่งบัดนี้

       ในวันนี้ ทางคณะผู้ออกแบบได้นัดหมายนำเสนอโมเดลจำลองการจัดอาคารสถานที่เพื่อรองรับทั้งในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ และรองรับแนวคิดเรื่องอาคารและลานรวมถึงตัวสโมสรชาวแกลง ซึ่งจะก่อสร้างขึ้น ณ ริมน้ำคลองประแส บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษาของเทศบาลตำบลเมืองแกลงในอนาคตอันใกล้นี้ โดยมีการลงพื้นที่จริงเพื่อพิจารณาแบบจำลองในวันเดียวกัน

       โมเดลจำลองดังกล่าว ประกอบด้วย อาคารส่วนหน้าเข้าสู่พื้นที่ซึ่งจะอาศัยลักษณะเรือนไม้เดิมของบ้านตลาดสามย่านและบ้านปากน้ำประแสเป็นอาคารต้อนรับส่วนหน้า หลังจากนั้น จะเชื่อมโยงมาสู่อาคารสโมสรซึ่งยึดอัตลักษณ์เรือนในพื้นที่เป็นสำคัญในการออกแบบ อาคารห้องสุขา อาคารจัดประชุม อาคารศูนย์การเรียนรู้ ๒ อาคาร อาคารจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้ไปใช้สนามกีฬาและผู้เข้าชมศูนย์ฯ อาคารมุมสำหรับพักผ่อนริมน้ำ ซึ่งหลังจากนี้ จะเป็นการพิจารณาแบบโดยละเอียดเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอีกครั้ง

       เทศบาลตำบลเมืองแกลงมุ่งหวังที่จะก่อสร้างเพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ และอาคารสโมสรชาวแกลง ณ สนามกีฬาและสวนสาธารณะในอนาคตอันใกล้นี้ ได้สร้างเสริมทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ได้คงความเป็นภารดรภาพ ความเป็นสังคมปฐมภูมิ หัวบ้านท้ายบ้านของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไว้สืบไป โดยเมื่อมีความคืบหน้าเพิ่มเติม เมืองแกลงนิวส์จะได้นำเสนอท่านทราบทุกระยะต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป