โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

กระชับพื้นที่ ผักกระฉั่บ ผักพื้นบ้านหนึ่งเดียวของท้องที่ทางเกวียนที่เหมาะกับดินฟ้าอากาศในเมืองแกลง

แปลงผักกระฉั่บใต้ชายคาหน้าบ้านที่สร้างรายได้งาม
       เช้าวันนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยงานพืชผักภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ กองช่าง ได้นำเมล็ดพันธุ์ต้นผักกระฉั่บ ผักพื้นบ้านในท้องที่ตำบลทางเกวียน ย่านบ้านทะเลน้อย ไปขยายพันธุ์ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ของเทศบาลฯ ตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่มีแผนจะปรับพื้นที่บริเวณสนามกีฬาและสวนสาธารณะบางส่วน ให้เป็นสวนสาธารณะเชิงเกษตรในอนาคต

พื้นที่ขยายพันธุ์ต้นผักกระฉั่บ ณ สนามกีฬาฯ 
       ในส่วนของผักกระฉั่บนั้น เป็นไม้ล้มลุกที่ขึ้นอยู่ตามท้องนาภายหลังพ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ต้นมีความสูงประมาณ ๖๐ ถึง ๗๐ เซ็นติเมตร หลังปลูกแล้วประมาณ ๓ เดือนจะให้เมล็ด เมื่อได้เมล็ดแล้ว จะต้องนำไปแช่ไว้ในน้ำประมาณ ๒ เดือนเพื่อให้เปลือกเมล็ดนิ่มลง เนื่องจากเป็นเปลือกแข็ง จากนั้นจึงนำไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไป หรืออาจนำไปปลูกในแปลงปลูกประมาณ ๑๐ ถึง ๑๒ วัน ก็จะได้ต้นอ่อนสำหรับนำไปจำหน่ายหรือรับประทานสด หรือผัดน้ำมัน หรือใช้ทำแกงส้ม มีคุณค่าทางอาหารสูง

เมล็ดผักกระฉั่บเปลือกแข็งและมีหนวดรอบเมล็ด
       ที่่ผ่านมา เทศบาลฯ ได้นำเมล็ดต้นผักกระฉั่บมาปลูกและแช่เมล็ดไว้สำหรับนำมาขยายพันธุ์ในคราวนี้ เพื่อให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ปัจจุบัน ชาวบ้านทะเลน้อยนำเมล็ดไปเพาะเป็นต้นอ่อนไว้ตามโรงเรือน หรือในบ้าน เนื่องจากต้นอ่อนไม่ต้องการแสงมากนักในการเจริญเติบโต สามารถนำผักกระฉั่บไปจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ ประมาณ ๕๐ ถึง ๘๐ บาทแล้วแต่ฤดูกาล เป็นอีกอาชีพหนึ่งในท้องถิ่นของเราที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่้น้องประชาชนได้ดีทีเดียว และเป็นผักพื้นบ้านที่มีเฉพาะในพื้นที่ตำบลทางเกวียนซึ่งควรส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง สามารถหาซื้อเพื่อนำไปปรุงเป็นอาหารได้ที่ตลาดเช้าและตลาดเย็นของเทศบาลตำบลเมืองแกลงจากแม่ค้าในท้องถิ่นได้ทุกวัน สนใจการปลูกหรือแปลงปลูก ติดต่อได้ที่งานพืชผักภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลฯ หรือกลุ่มผักกระฉั่บบ้านทะเลน้อย


    

  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป