โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

สระน้ำแห่งใหม่สนามกีฬา ใกล้จะแล้วในไม่กี่เพลา

ซ้ายมือเห็นไกล ๆ คือวัดบ้านนา
       เหลืออีกไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นับจากวันนี้ งานขุดดินบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ก็จะแล้วเสร็จ โดยบริเวณที่ขุดดินความลึก ๔ เมตรนี้ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสนามกีฬา มีพื้นที่ของสระที่ขุดขนาด ๑๒ ไร่ มีคันสระกว้าง ๔ เมตรรอบสระ และระดับพื้นที่บริเวณนี้ต่ำกว่าระดับดินเ้ดิมของสนามกีฬาส่วนที่ถมดินแล้วประมาณ ๖๐ เซ็นติเมตร

       ดินที่ขุดขึ้นมานั้น นอกจากถมพื้นที่รอบสระแห่งนี้แล้ว ยังนำไปถมพื้นที่ทางด้านทิศใต้ของที่จอดรถยนต์ได้อีก ๑๓ ไร่ครึ่งซึ่งกำลังจะแล้วเสร็จในระยะเวลาเดียวกัน เพื่อประหยัดเม็ดเงินงบประมาณ และจากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่า ระดับน้ำใต้ดินของสระแห่งนี้ ซึ่งมีคลองขนาบไปตลอดแนวด้านทิศเหนือ เริ่มสูงขึ้นที่ระดับประมาณ ๑ เมตร ๒๐ เซ็นติเมตรจากก้นสระ ทั้งนี้ เชื่อแน่ว่า ในฤดูฝนปีนี้ ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกมากอย่างแน่นอน

เสริมดินลูกรังอีก ๑๐ เซ็นติเมตรรอบคันสระ
ก่อนอาทิตย์จะจากฟ้า..
       ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนที่ไปออกกำลังกาย ณ สนามกีฬา ให้ท่านสามารถไปเดินหรือวิ่งรอบสระน้ำแห่งใหม่นี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหากมีเด็กเล็กไปกับท่าน ขอได้โปรดเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษต่อการพลัดตกลงไปในสระ เนื่องจากเป็นสระแห่งใหม่ การใช้งานอาจยังไม่คุ้นเคย

คลิ้กชมวีดีโอสั้นได้ที่ http://www.facebook.com/video/video.php?v=187149501304790

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป