โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

เดิน วิ่ง รอบไหน ยาวเท่าไหร่ในสนามกีฬาฯ เทศบาลฯ มีคำตอบ

สระเก็บน้ำดิบแห่งใหม่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลฯ เดินวิ่งได้แล้ว
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขยายพื้นที่การพัฒนา ณ สนามกีฬาเฉลินพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา โดยจัดทำโครงการขุดสระเก็บน้ำดิบขนาดพื้นที่ ๑๒ ไร่ ที่ระดับความลึก ๔ เมตรจากระดับพื้นดินเดิม พร้อมปูด้วยดินลูกรังหนา ๑๐ เซ็นติเมตร กว้าง ๔ เมตร รอบคันสระ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเดิน วิ่งออกกำลังกาย พร้อมกันนี้ ดินที่ขุดขึ้นมาได้นำไปใช้ปรับระดับดินในบริเวณเดียวกัน และนำไปถมดินปรับระดับเตรียมก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลในอนาคต

ข้อมูลความยาวรอบสระน้ำแห่งใหม่
       ในโอกาสนี้ เทศบาลฯ จึงขอส่งข้อมูลระยะทางสำหรับผู้นิยมการเดินและวิ่งออกกำลังกาย และผู้สนใจทุกท่านได้ทราบว่า สระแห่งใหม่นี้ เมื่อดูตามรูปถ่ายทางอากาศ ถูกออกแบบขุดขนานแนวคลองประจำเมืองไปโดยตลอด ส่วนคันสระด้านทิศใต้ มีการออกแบบเพื่อให้คงพื้นที่ใช้สอยสำหรับกิจกรรมนันทนาการและกิจการสถานีประปา สถานีย่อยแห่งที่ ๓ ของเมืองในอนาคต รูปสระที่ออกมาจึงมีลักษณะคล้ายเด็กคลาน มีความยาวตลอดแนวสระคิดเป็น ๗๕๖ เมตร โดยมีเส้นรอบวงกลมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบยาว ๓๓๓ เมตร ฉะนั้น หากท่านเดินหรือวิ่งออกกำลังกายรอบคันสระน้ำแห่งนี้หนึ่งรอบ จะมีความยาวเท่ากับ ๗๕๖ เมตร

ความยาวรอบสระสี่เหลี่ยมอยู่ที่รอบละ ๕๐๐ เมตร
       ส่วนความยาวรอบคันสระน้ำทรงสี่เหลี่ยมเดิม คิดเป็น ๕๐๐ เมตร ความยาวลู่วิ่งรอบสนามฟุตบอล คิดเป็น ๔๐๐ เมตร และความยาวรอบพื้นที่ซึ่งได้พัฒนาแล้วเดิม คิดเป็นรอบละ ๑ กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเดินวิ่งออกกำลังกายและการเผาผลาญแคลอรีในร่างกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทั่วทุกคน

ความยาวลู่วิ่งรอบสนามฟุตบอลคือ ๔๐๐ เมตร
ความยาวรอบใหญ่คือ ๑ กิโลเมตร
       รายละเอียดสามารถชมได้ที่ muangklangnews.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป