โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

๑๘ ล้อเข้าโค้งได้ แต่กะบะท้ายเทกระจาดอิฐมวลเบา

        วันนี้ เวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา รถบรรทุก ๑๘ ล้อ ทะเบียน ๘๑-๒๒๘๕ ระยอง ระหว่างบรรทุกอิฐมวลเบามาถึงบริเวณหน้าโรงแรมวชิรา ถนนสุขุมวิท อิฐมวลเบาบนรถจำนวนหนึ่งได้ตกลงมาแตกชำรุดบนพื้นถนน ทำให้การจราจรติดขัด และพื้นผิวถนนสกปรกไปด้วยเศษอิฐและฝุ่นละออง งานเทศกิจและงานนิติการ เทศบาลตำบลเมืองแกลงจึงได้เข้าพบกับผู้ขับรถเพื่อแจ้งให้ไปเทศบาลฯ เพื่อชำระค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองจำนวน ๑๕๐๐ บาท จากนั้นได้แจ้งให้รถบรรทุกน้ำ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้ากู้ภัยแกลงมาเก็บเศษวัสดุและล้างทำความสะอาดผิวทางกลับสู่สภาพใช้งานได้ตามปกติในเวลาต่อมา ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้เปรียบเทียบปรับผู้ขับขี่ที่ประมาทเลินเล่อด้วยเช่นกัน

       เทศบาลฯ ขอความร่วมมือผู้ขับรถทุกท่านได้โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ที่ต้องตรวจตราด้วยความรัดกุม เพื่อมิให้เกิดเหตุรำคาญ เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป