โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

ต้นหนาวเข้าหน้าแล้งนี้ เทศบาลฯ เร่งจัดทำหลายโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

ถนนพวงเพชร ซอย ๑ ภายหลังการปรับปรุงใหม่
       ในระยะต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งเริ่มมาแต่วันที่ ๑ ตุลาคมที่ผ่านมานี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานจนแล้วเสร็จมาโดยลำดับ และโครงการล่าสุดที่เพิ่งแล้วเสร็จ คือ โครงการปรับปรุงผิวทางและท่อระบายน้ำในหมู่บ้านพวงเพชร ซอย ๑ ความยาว ๓๑๐ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรที่ปรับปรุงใหม่รวม ๑,๘๖๐ ตารางเมตร ด้วยงบประมาณ ๒,๖๗๐,๐๐๐ บาท

ถนนสายหลักย่านการค้าในศูนย์ภิบาลฯ เมื่อปรับปรุงผิวทางแล้ว
       และอีกโครงการหนึ่งที่เพิ่งแล้วเสร็จคือ การปรับปรุงผิวทางโดยการโอเวอร์เลย์ หรือการลาดยางเททับผิวถนนเดิมข้างธนาคารไทยพาณิชย์ ตลาดภิบาลพัฒนา ความยาว ๒๙๐ เมตร พื้นผิวที่ปรับปรุงใหม่รวม ๔,๔๓๗ เมตร งบประมาณ ๑,๔๒๔,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาผิวทางเดิมหมดสภาพ เป็นหลุมบ่อ และเพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรแก่พี่น้องประชาชน

งานฐานรากอาคารศาลาแหลมท่าตะเคียนหลังใหม่
       ส่วนโครงการก่อสร้างอาคารศาลาแหลมท่าตะเคียนหลังใหม่ โดยอาศัยรูปแบบศาลาแหลมท่าตะีเคียนหลังเดิม ณ บริเวณที่ดินของเทศบาล ในพื้นที่รอยต่อระหว่างชุมชนหนองกระโดง และชุมชนพลงช้างเผือก ขณะนี้การก่อสร้่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนด อย่างช้าในราวเดือนมีนาคม ศกนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป